Dodaj ogłoszenie
Regulamin

UWAGA

Od dnia 26.07.2017 roku wszystkie typy ogłoszeń, w tym promowane i wyróżniane są bezpłatne. 

Płatność obowiązuje tylko za podbijanie ogłoszeń i użytkownika PRO.


Regulamin serwisu ogłoszeń lokalnych - wustce.net.pl

W dalszej części regulaminu serwis wustce.net.pl będzie nazywany Serwisem

Serwis jest serwisem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń lokalnych - bezpłatnych, płatnych, wyróżnionych, promowanych - kupna, sprzedaży, wynajmu w określonym czasie (8, 14 dni, 30 dni, 60 dni i 90 dni).

Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie Serwisu umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Serwis udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna, sprzedaży, wynajmu. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić treści multimedialne w ograniczonej ilości wskazanej przez serwis.

Sposób płatności za ogłoszenia premium, premium plus, wyróżnienia i opcje dodatkowe. Płatności można dokonywać jedynie przez System Automatycznego Zintegrowanego Systemu Płatności - Transferuj.pl

Cennikiem nazywamy ustalone przez Serwis opłaty za opcje dodatkowe. Cennik jest dostępny na stronie Cennik

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na zapisy przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników Serwisu pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika Serwisu, Serwis może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Serwis ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. Użytkownik Serwisu ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

Serwis zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni robocze od daty otrzymania.

Regulamin i cennik może być zmieniony przez Serwis. O zmianach regulaminu i cennika usług i terminie obowiązujących zmian Serwis poinformuje na stronie internetowej. Zmiany cennika i regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni od daty ukazania się zmian na stronie internetowej.

Serwis jest własnością firmy TECHNET MEDIA Marcin Wójcik ul.Szafranka 6, 76-200 Słupsk

Kontakt z obsługą i właścicielami - Kontakt

Reklama